دکتر مریم اسمعیلی | ارکیدز | جامع ترین مجموعه تخصصی در زمینه فرزند پروری

دکتر مریم اسمعیلی

درمانگر ارکیدز

تکنیک های مدیریت رفتار فرزندان، مشکلات اضطرابی کودکان و نوجوانان، مشکلات تحصیلی و برنامه ریزی درسی، رشد و تحول 5 سال اول زندگی، مهارت حل مساله و مدیریت خشم

دکتر فرحناز کیان ارثی | ارکیدز | جامع ترین مجموعه تخصصی در زمینه فرزند پروری

دکتر فرحناز کیان ارثی

موسس ارکیدز

تکنیک‌های مدیریت رفتار فرزندان، تکنیک‌های فرزند پروری دموکراتیک، حل تعارض بین والدین و نوجوانان، مشکلات بالینی دوره کودکی و نوجوانی، عزت نفس، جرات ورزی و مهارت‌های اجتماعی

خانم فاطمه مصدق | ارکیدز | جامع ترین مجموعه تخصصی در زمینه فرزند پروری

خانم فاطمه مصدق

درمانگر ارکیدز
تکنیک های مدیریت رفتار فرزندان، حل تعارض بین والدین و نوجوانان، مشکلات اضطرابی کودکان و نوجوانان، اختلال وسواس فکری(عملی)، رشد و تحول 5 سال اول زندگی