تلفن تماس:
(۰۲۱)۸۸۸۷۱۸۶۶ - (۰۲۱)۸۸۸۷۱۹۱۶

جملات منتخب

دانستن کافی نیست باید آن را به کار برد. خواستن کافی نیست. باید آن را انجام داد. (یوهان گوته)
پربازدیدترین محتوی ها