تلفن تماس:
(۰۲۱)۸۸۸۷۱۸۶۶ - (۰۲۱)۸۸۸۷۱۹۱۶

جملات منتخب

برای موفقیت نمی توانم فرمولی به تو ارائه کنم، اما برای شکست می توانم: سعی کن همه را خشنود کنی. (بیل کازبی)
پربازدیدترین محتوی ها